14 Ιουν 2008

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Όπως είναι γνωστό, η επάρκεια γλωσσομάθειας χορηγείται σε μαθητές κατόχους των διπλωμάτων που δίδονται από τα Πανεπιστήμια Cambridge (CPE) ή Michigan (ECPE) ως βεβαίωση κατάκτησης του επιπέδου C2, όπως αυτό ορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Βέβαια, το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί αυτό ακριβώς που δηλώνει και το όνομά του, δηλαδή ένα υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας, χωρίς να προϋποθέτει γνώσεις παιδαγωγικής ή ψυχολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή και επιτυχημένη διδασκαλία της Αγγλικής.

Συνεπώς, η χορήγηση άδειας διδασκαλίας που συνεπάγεται το δίπλωμα αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο 'γνωρίζω' και 'διδάσκω' ένα αντικείμενο, αφού το τελευταίο εκ των δύο απαιτεί σύνθετες ικανότητες και εξειδικευμένη γνώση.

Όπως τονίζει η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) σε έγγραφό της στο διαδίκτυο:

 "... η επάρκεια γλωσσομάθειας δεν συνεπάγεται και επάρκεια διδακτικής ικανότητας. Τα αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γλωσσομάθειας σε οποιαδήποτε γλώσσα, δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αποδεικτικά στοιχεία ικανότητας διδασκαλίας της γλώσσας αυτής. Ο θεσμός της επάρκειας τέθηκε σε εφαρμογή τη δεκαετία του 1940 (20/10/1940) καθώς οι ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας για ξενόγλωσση εκπαίδευση και οι τότε συνθήκες της εκπαιδευτικής κοινότητας στη χώρα μας επέβαλαν τη θεσμοθέτηση ελαστικότερων κριτηρίων καθορισμού της διδακτικής ικανότητας ξένων γλωσσών. Θεωρούμε ότι ο θεσμός της επάρκειας, ο οποίος κρίθηκε σωστός και αναγκαίος για την εποχή εκείνη και ο οποίος - με ελάχιστες τροποποιήσεις - ισχύει έως σήμερα πρέπει να αναθεωρηθεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των σύγχρονων Ευρωπαίων πολιτών."

(Μπορείτε να διαβάσετε όλο το έγγραφο στη διεύθυνση www.pekade.gr/pdf/eparkeia.pdf)

Η ευθύνη, λοιπόν, που έχει κάθε γονέας είναι να κάνει πολύ προσεκτικές επιλογές, αφού πρώτα βεβαιώνεται για τα προσόντα εκείνου που συμμετέχει στη μόρφωση του παιδιού του.
Related Posts with Thumbnails

ΓΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΣ

Για να αναδημοσιεύσετε την δουλειά που παράγεται στο σχολείο μας και ιδίως άρθρα για εκπαιδευτικά θέματα γραμμένα από την κ. Μαρία Μαρκάκη ή Χριστίνα Μαρκουλάκη, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας αυτή με ένα σύντομο email στη διεύθυνση markakischool@gmail.com

Επίσης, η αναφορά στη σελίδα σας θα πρέπει να περιέχει το όνομα του σχολείου μας μαζί με σύνδεσμο προς τη δική μας σελίδα όπου είναι δημοσιευμένο το υλικό στο οποίο αναφέρεστε.

Δεν επιτρέπουμε την αναδημοσίευση φωτογραφιών από τις τάξεις μας. Υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ώστε οι φωτογραφίες να βρίσκονται μόνο σε δικές μας σελίδες που έχουν καθαρά εκπαιδευτικό σκοπό.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΣ

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Wikispaces

ΕΙΔΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Wikispaces