15 Απρ 2008

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

Η πολυετής πείρα που περιγράψαμε παραπάνω συνεπάγεται την επισταμένη παρακολούθηση και εφαρμογή των πιο αποτελεσματικών και σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων. Συνεπώς, η εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου μας είναι εδώ και χρόνια σταθερή και άκρως επιτυχής. Συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε την επικοινωνιακή μέθοδο, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές μαθαίνουν την Αγγλική Γλώσσα όπως μαθαίνουν και τη μητρική τους, δηλαδή με την προφορική και γραπτή εμπλοκή τους σε πολύ παρόμοιες επικοινωνιακές καταστάσεις με αυτές της καθημερινής ζωής.


Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων του μαθητή, ο οποίος με το πέρας των μαθημάτων του όχι μόνο μπορεί να μιλήσει και να γράψει ορθώς, αλλά επίσης να κατανοεί και να αξιοποιεί τον χαρακτηριστικό τρόπο επικοινωνίας και σκέψης των Άγγλων. Παράλληλα, όμως, διατηρούμε και στοιχεία της παραδοσιακής διδασκαλίας, δίνοντας μεγάλη προσοχή στη γνώση και άρτια αναπαραγωγή των γραμματικών δομών της Αγγλικής Γλώσσας, όπως και στην ικανότητα μετάφρασης των αγγλικών κειμένων στην Ελληνική Γλώσσα.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, με την δική μας καθοδήγηση ο μαθητής γίνεται γνώστης όχι μόνο της σωστής μορφής των διαφόρων γλωσσικών δομών, αλλά και της κατάλληλης χρήσης τους ανάλογα με την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση.

Επίσης, οι μαθητές μας, με κάθε σειρά μαθημάτων που ακολουθούν, δημιουργούν το προσωπικό τους portfolio, μια συλλογή δηλαδή κάθε είδους ατομικής και ομαδικής εργασίας ανά σχολική χρονιά. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα portfolios είναι σύμφωνα με τις νέες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Περισσότερα για το θέμα αυτό μπορείτε να διαβάσετε στο κεφάλαιο με τον τίτλο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

Σαν αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, έρχεται η σίγουρη επιτυχία των μαθητών μας σε διπλώματα κύρους, όπως αυτά των Πανεπιστημίων Cambridge και Michigan, καθώς και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ποτέ δεν ωθούμε τους μαθητές μας σε διπλώματα που αποτελούν εύκολες λύσεις και που αργότερα μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκή.

Related Posts with Thumbnails

ΓΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΣ

Για να αναδημοσιεύσετε την δουλειά που παράγεται στο σχολείο μας και ιδίως άρθρα για εκπαιδευτικά θέματα γραμμένα από την κ. Μαρία Μαρκάκη ή Χριστίνα Μαρκουλάκη, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας αυτή με ένα σύντομο email στη διεύθυνση markakischool@gmail.com

Επίσης, η αναφορά στη σελίδα σας θα πρέπει να περιέχει το όνομα του σχολείου μας μαζί με σύνδεσμο προς τη δική μας σελίδα όπου είναι δημοσιευμένο το υλικό στο οποίο αναφέρεστε.

Δεν επιτρέπουμε την αναδημοσίευση φωτογραφιών από τις τάξεις μας. Υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ώστε οι φωτογραφίες να βρίσκονται μόνο σε δικές μας σελίδες που έχουν καθαρά εκπαιδευτικό σκοπό.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΣ

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Wikispaces

ΕΙΔΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Wikispaces